Østregionen - Lighederne kan udnyttes!

Østregionen - en fælles betegnelse!

Fakta om Østregionen

Østregionen er en betegnelse for de Østeuropæiske lande, Rusland, Hviderusland og Ukraine. Landene adskiller sig fra hinanden ved deres geografiske størrelse, økonomiske situation og politiske indflydelse. På mange områder er de tre lande mærkbare forskellige, men der kan samtidigt ses store ligheder af Østregionens lande.     

Forstå Østregionen!

Rusland, Hviderusland og Ukraine

En større forståelse af Østregionen kan opnås ved at kigge på de enkelte lande. Informationen om de pågældende lande findes ved at vælge det ønskede land i menuen.      

Østregionen hører til EU's nærhedsområde!

Business i Østregionen

Landene i Østregionen har flere ligheder end forskelligheder i en forretningsmæssigt sammenhænge. Derfor kan dette område i langt højere grad opfattes som én enhed.


Det er nødvendigt at acceptere normerne, regelsættene og have en dybdegående forståelse for området og dets sammenhæng for forretningsmæssigt at kunne begå sig i Østregionen.